κατα-ψηφο-φορέω

[1393] κατα-ψηφο-φορέω, = καταψηφίζομαι, Cyrill.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika