κατα-ψύχω

[1393] κατα-ψύχω, erkalten lassen, erkälten, abkühlen, erfrischen; πᾶν καταψύχεται Plat. Tim. 84 e; κατέψυκται Arist. H. A. 4, 7; A., bes. Medic.; übertr., κατέψυκται τὸ πρακτικόν Plut. Pomp. 46. – Ausdörren, χώρα ἄδενδρος καὶ κατεψυγμένη, im Ggstz von χλοερὸς καὶ κατάσκιος, Plut. Pomp. 31; D. Sic. 1, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika