κατᾱ-ρῑγηλός

[1374] κατᾱ-ρῑγηλός, schauderhaft, verhaßt, im Ggstz von φίλος, Od. 14, 226.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika