κατ-ευκηλέω

[1398] κατ-ευκηλέω, besänftigen, beruhigen, νὺξ γαῖαν An. Rh. 4, 1059.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1398.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: