κατ-ευνάω

[1398] κατ-ευνάω, = κατευνάζω; ἄλλον κεν κατευνήσαιμι Il. 14, 245; pass. κατευνηϑέντα Od. 4, 414. – Vielleicht gehört hierher die unter κατευνάζω aus Soph. Phil. angeführte Form κατεονάσειε, wenn nicht der Vers der Strophe verderbt ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1398.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: