κατ-ευναστής

[1398] κατ-ευναστής, , = κατευναστήρ, Plut. Alex. 40 Oth. 17 u. öfter. Auch der die Seelen zur Unterwelt geleitet, neben ψυχοπομπός Plut. amator. 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1398.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: