κατ-ευωχέω

[1399] κατ-ευωχέω, einen Schmaus geben, bewirthen, τινά, Clem. Al. – Med. schmausen, sich satt schmausen; ἑψήσαντες τὰ κρέα κατευωχέονται Her. 1, 216; Strab. III, 155.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1399.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: