κατ-εφ-ίστημι

[1399] κατ-εφ-ίστημι (s. ἵστημι), gegen Einen aufstellen, u. in den intrans. tempp. gegen Einen aufstehen, sich auflehnen, κατεπέστησαν αὐτῷ N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1399.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: