κατ-ηχητικός

[1401] κατ-ηχητικός, ή, όν, den Unterricht betreffend, katechetisch, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: