κατ-ηχής

[1401] κατ-ηχής, ές, erschallend, ertönend, dor. καταχὲς ἀπὸ τᾶς πέτρας καταλείβεται ὕδωρ Theocr. 1, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: