κατ-ιτήριος

[1402] κατ-ιτήριος, die Rückkehr betreffend, τὰ κατιτήρια, sc. ἱερά, Opfer für glückliche Heimkehr, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1402.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: