κατ-ναγκάζω

[1364] κατ-ναγκάζω, einzwängen, verrenkte Glieder mit Gewalt einrenken, Hippocr. – Uebh. erzwingen, zwingen, Il. 7, 38; δεσμοῖς ἦν κατηναγκασμένος, er war in Fesseln eingezwängt, Eur. Bacch. 643; Thuc. 4, 77; Luc. oft. – Aber καταναγκάζειν τὸ σῶμα ist = peinigen, quälen, Luc. Necyom. 4 u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1364.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: