κατ-οικο-νομέω

[1403] κατ-οικο-νομέω, haushalten womit, verwalten, τὴν περὶ ταῦτα χρείαν, mit den Zeitumständen, Plut. Brut. 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1403.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: