κατ-οικτίζω

[1403] κατ-οικτίζω, bemitleiden, bedauern; πάϑος Aesch. Eum. 119; τοὺς σοὺς πόνους ϑεοὶ κατοικτιοῠσιν Soph. O. C. 385; τὰς ξυμφοράς Eur. Heracl. 153; absolut, ῥήματα κατοικτίσαντα, Worte des Mitleids, Soph. O. C. 1284; übertr., schonen, λακὶς χιτῶνος ἔργον οὐ κατοικτιεῖ Aesch. Suppl. 880. – Med. = act.; Aesch. Prom. 36; κατοίκτισαι στρατόν Pers. 1062. – Aber bei Her. 3, 156 = sich beklagen, um Anderer Mitleid zu gewinnen; so auch κατῳκτίσϑην Eur. I. A. 686.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1403.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: