κατ-οινόω

[1403] κατ-οινόω, mit Wein berauschen; κατῳνωμένοι berauscht, Plat. Legg. VII, 815 c, woraus Poll. 6, 21 κατοινωμένος citirt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1403.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: