κατ-οκωχή

[1403] κατ-οκωχή, ἡ, = κατοχή, Suid. erkl. κατάσχεσις, das Innehaben; ϑείᾳ μοίρᾳ καὶ κατοκωχῇ, Begeisterung, κατακωχῇ schlechtere v. l., Plat. Ion 536 c; τρίτη ἀπὸ Μουσῶν κατοκωχή Phaedr. 245 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1403.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: