κατ-οξύνω

[1404] κατ-οξύνω, sehr schnell machen, beschleunigen, τὴν χειροϑεσίαν Artem. bei Ath. XIV, 637 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1404.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: