κατ-οπάζω

[1404] κατ-οπάζω, verfolgen, durch Verfolgen überwältigen, Hes. O. 324 εὖτ' ἂναἰδῶ ἀναιδείη κατοπάζῃ, wenn Schamlosigkeit die Scham vertreibt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1404.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: