κατ-οπτρο-ειδής

[1404] κατ-οπτρο-ειδής, ές, spiegelartig, Plut. plac. philos. 2, 25, nach Em. für κατὰ τὀ πυροειδές.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1404.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: