κατ-οπτήριος

[1404] κατ-οπτήριος, = κατοπτευτήριος, τόπος Strab. IX, 423.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1404.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: