κατ-οργιάζω

[1404] κατ-οργιάζω, in die Orgien oder Mysterien einweihen, Sp.; zu den Mysterien vorbereiten, κατοργιάσας καὶ καϑοσιώσας τὴν πόλιν καϑαρμοῖς Plut. Sol. 12; vgl. Luc. tragod. 125.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1404.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: