κατ-ουλόω

[1405] κατ-ουλόω, vernarben lassen, D. Sic. exc. p. 521, 73; – pass. vernarben, κατουλωϑεῖσα Philp. 34 (IX, 311).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1405.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: