κατ-οχμάζω

[1406] κατ-οχμάζω, zurück-, festhalten, festbinden, Opp. Hal. 5, 226.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1406.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: