κατ-ργάθω

[1397] κατ-ργάθω, poet. = κατείργω, einsperren, zurückhalten; im med., κατεργάϑου στρατόν Aesch. Eum. 536, richtiger als aor. κατεργαϑοῦ accentuirt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1397.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: