κατ-τάδε

[1406] κατ-τάδε, richtiger κὰτ τάδε, dor. = κατὰ τάδε, Thuc. 5, 77.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1406.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: