κατ-ωπιάω

[1407] κατ-ωπιάω, die Augen niederschlagen aus Beschämung; Arist. H. A. 8, 24; Qu. Sm. 3, 133.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: