κατ-ωραΐζομαι

[1407] κατ-ωραΐζομαι, ion. = καϑωραΐζομαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: