κατ-ωτίς

[1407] κατ-ωτίς, ίδος, ἡ, eine über die Ohren gehende Kappe am Rocke, cucullus, bei Hesych. f. L. für κατωμίς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: