κατ-ωχράω

[1407] κατ-ωχράω, = Folgdm; κατωχρήσασα παρειάς Haced. 40 (X, 71).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: