κατ-όπισθε

[1404] κατ-όπισθε, vor einem Vocal u. auch sonst κατόπισϑεν, 1) vom Ort, hinterher, hinterdrein, im Rücken; Il. 23, 505 Od. 22, 92; τινός, 11, 6. 12, 148. – 2) von der Zeit, hintennach, in Zukunft; Od. 22, 40. 24, 546; κατόπισϑε λιπέσϑαι, nachgelassen werden, hinterbleiben, 21, 116; vgl. Plat. Rep. II, 363 d; ὁ κατόπισϑεν λογισμός Tim. 57 d. – 3) vom Range; ἁ δ' ἀρετὰ κατόπισϑεν ϑνατοῖς ἀμελεῖται, wird hintenangesetzt und vernachlässigt, Eur. I. A. 1093.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1404.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: