κατ-όρθωσις

[1405] κατ-όρθωσις, , das Gerade-, Rechtmachen, Gutausführen, glückliches Vollbringen; Arist. rhet. 2, 3 vrbdt ἐν εὐημερίᾳ, ἐν κατορϑώσει, wie Pol. ἐπιτυχίαι καὶ κατορϑώσεις, 40, 12, 7; ἡ τῶν πραγμάτων κατόρϑωσις Pol. 2, 53, 3; κατόρϑωσιν ποιεῖσϑαι τῆς πολιτείας 3, 30, 2, den Staat wieder gut einrichten; a. Sp., – Bei den Stoikern = κατόρϑωμα, Cic. de fin. 3, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1405.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: