κατ-όσσομαι

[1405] κατ-όσσομαι (s. ὄσσομαι), sich vor Augen stellen u. betrachten, ὀφϑαλμοὶ πάντη πάντα κατοσσόμενοι Polystrat. 1 (XII, 91).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1405.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: