κατ-ήλυσις

[1400] κατ-ήλυσις, , das Herabkommen, der Gang hinunter; εἰς Ἀΐδην ἰϑεῖα κατ. Ep. ad. 443 (X, 3); χειμερίην νιφετοῖο κατήλυσιν Simonds. 106 (VI,[1400] 217). – Die Rückkehr, D. Sic. 12, 75, nach Emend. für κατάλυσις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1400-1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: