κατ-ώμοτος

[1407] κατ-ώμοτος ὅρκος, führt Harpocr. als eine besondere Art Eid neben ἀπώμοτος u. ἐπακτός auf, zuschwörend, oder ein Eid, bei dem man einen Gott zum Zeugen anruft, daß sich die Sache so verhalte.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: