κατ-ῑθύ

[1401] κατ-ῑθύ, d. i. κατ' ἰϑύ, Han. 1, 30 u. A., besser getrennt geschrieben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: