κατ-ῑόω

[1402] κατ-ῑόω, mit Rost überziehen. – Pass. rosten, Rostflecke bekommen, Arr. Epict. 4, 6, 14; auch allgemein = κατεῤῥυπῶσϑαι, Hesych.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1402.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: