καυθμός

[1407] καυθμός, , das Brennen, der Brand, bes. als eine Krankheit der Bäume, Theophr., καυσϑμός ist f. L.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: