καυλίζω

[1407] καυλίζω, mit einem Stiel, Schaft versehen, Ar. frg. 357 λόγχαν ἐκαυλίζοντο.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: