καυχάομαι

[1408] καυχάομαι (vgl. εὔχομαι, αὐχέω), sich rühmen, prahlen; Pind. Ol. 9, 41; εὐεργεσίῃσι βασιλῆα οὐ καυχήσεαι ὑπερβαλέσϑαι Her. 7, 39; ἐπί τινι [1408] Lycurg. in B. A. 275, 4; Eupol. Poll. 9, 146; c. partic., D. Hal. 8, 30; auch τὸ δύνασϑαι, er rühmte sich, daß er könne, Ath. XIV, 627 c; – transit., rühmen, τὴν προϑυμίαν ὑμῶν καυχῶμαι II. Cor. 9. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1408-1409.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: