καχασμός

[1409] καχασμός, , ausgelassenes Lachen, ἔκχυτος γέλως, VLL.; so lies't Rav. cod. Ar. Nub. 1072 für κιχλισμός. – Sp., wie Clem. Al. u. Poll. 6, 199, haben καγχασμός.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1409.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: