καχ-υπο-τοπέομαι

[1409] καχ-υπο-τοπέομαι, Schlimmes vermuthen, Böses argwöhnen, Ar. Ran. 956, wo jetzt getrennt κάχ' ὑποτοπεῖσϑαι gelesen wird.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1409.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: