καχ-ήμερος

[1409] καχ-ήμερος, böse Tage habend, kümmerlich lebend, Ggstz καλήμερος, Pallad. 143 (IX, 508).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1409.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: