καύλινος

[1407] καύλινος, aus dem Stengel gemacht, δόρυ Luc. V. H. 1, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: