καύχη

[1409] καύχη, , das Prahlen, die Prahlerei, Pind. N. 9, 7, im plur.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1409.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: