κείω

[1413] κείω, desiderat. von κεῖμαι, ich will mich niederlegen u. schlafen; ἔνϑ' ἴομεν κείοντες Il. 14, 340; βῆ δ' ἴμεναι κείων, er ging, um sich schlafen zu legen, Od. 14, 532; auch vom Beischlaf, Od. 8, 315. – S. auch κέω. – Bei Arat. 1009 = schlafen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1413.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: