κεγχρίς

[1410] κεγχρίς, ίδος, ἡ, 1) = κεγχριδίας, Schlange, VLL. – 2) eine Falkenart u. ein anderer kleiner Vogel, der sich von Hirse nährt, Arist. H. A. 2, 17. 6, 1 gen. anim. 3, 1 u. Ael. H. A. 13, 25. S. κέρχνη. – 3) = κέγχρος, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1410.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: