κεκρυφαλο-πλόκος

[1413] κεκρυφαλο-πλόκος, Kopfnetze flechtend, Critias bei Poll. 7, 179.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1413.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: