κελαινόω

[1414] κελαινόω, schwarz machen, schwärzen, Arcad. p. 160, 27. – Pass. schwarz werden, σπλάγχνα δέ μου κελαινοῦται πρὸς ἔπος κλυούσῃ Aesch. Ch. 407.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: