κελαι-νεφής

[1414] κελαι-νεφής, ές (für κελαινονεφής, vgl. Lob. Paralipp. p. 50), schwarz umwölkt; bes. Zeus, der Wolkenschwärzer, der mit Gewitterwolken umgeben ist od. sie hervorruft, wobei nicht an κέλλω zu denken ist, der die Wolken treibt; Hom., der ihn ohne Zusatz Κελαινεφές anreden läßt, Od. 13, 147; παρὰ πατρὶ κελαινεφεῖ Il. 21, 520. Uebh. dunkelfarbig, schwarz, αἷμα 4, 140 u. öfter; πεδία, mit schwarzem, fruchtbarem Erdreich, Pind. P. 4, 52; σκότος frg. 106.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: