κελεύθειος

[1414] κελεύθειος, zum Wege gehörig, Hesych.; ἡ Κελευϑεία, Beiname der Athene, Paus. 3, 12, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: